SŁOWO WSTĘPNE


     Jest rok 1763. Szkocki inżynier i wynalazca Jamesa Watt udoskonala atmosferyczny silnik parowy zbudowany wcześniej przez Thomasa Newcomena. Stosowana przez niego metodyka pracy badawczej daje początek dyscyplinie obecnie znanej jako termodynamika. Niewiele ponad sto lat później, w roku 1879 Thomas Edison patentuje żarówkę. Siedemnastego grudnia 1880 r. w Nowym Yorku ma miejsce rejestracja firmy The Edison Electric Illuminating Company of New York. Czwartego września 1882 o godzinie 15:00 przy Pearl Street w Nowym Yorku rozpoczyna pracę pierwsza na świecie elektrownia o mocy 100 kW i sprawności 2,5%. W roku 2014 blok kombinowany SCC-8000H o mocy 578 MW firmy Siemens uzyskuje sprawność wytwarzania energii elektrycznej 60,75%.
     W otaczającym nas świecie powszechnie i w sposób nieprzerwany zachodzą zarówno naturalne jak i wymuszone przez człowieka zjawiska i procesy w których udział bierze substancja i energia. Ich obserwacja, interpretacja i opis matematyczny doprowadził do wyłonienia dyscypliny naukowej nazywanej termodynamiką. Początkowo jej rozwój związany był z maszynami cieplnymi, jednakże szybko okazało się, że prawa termodynamiki znajdują zastosowanie do wielu obszarów funkcjonowania przyrody.
     Od okresu, w którym datowane są początki termodynamiki minęło około dwieście pięćdziesiąt lat. Termodynamika jest więc nauką młodą, jednakże z uwagi na jej precyzję, jednoznaczność opisu zjawisk, użyteczność oraz znaczenie dla człowieka szybko rozwijaną przez naukowców, inżynierów i szerokie grono pasjonatów. Obecnie termodynamika uważana jest za naukę dojrzałą. Jednakże ciągle pojawiają się nowe koncepcje zarówno w obszarze podstawowych praw i definicji jak i rozwiązywania problemów i zastosowań aplikacyjnych. Termodynamika znajduje powszechne zastosowanie w nauce i gospodarce. Szczególnie ważne znaczenie termodynamika ma w takich gałęziach jak energetyka i chłodnictwo, budowa maszyn, chemia, transport, geologia, meteorologia, astronomia i
astrofizyka, biologia i medycyna. Obecny, dynamiczny i oparty na technologiach rozwój gospodarczy sprawia, że z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju ludzkości niezwykle istotna jest termodynamika stosowana, nazywana również techniczną. Objaśnia ona podstawy fizyczne działania urządzeń technicznych oraz przebiegu procesów przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu analizy termodynamicznej możliwe jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów energii, osiąganie pożądanych efektów ekonomicznych oraz minimalizacja skutków ekologicznych.
     W obszarze korzystania ze źródeł energii i realizacji procesów cieplnych na niespotykaną dotąd skalę prowadzone są prace badawcze i rozwojowe. Stąd też bardzo potrzebna jest wymiana informacji oraz merytoryczna dyskusja w zakresie społecznej użyteczności termodynamiki we współczesnym świecie, jej funkcji i zastosowań w zakresie tworzenia nowych rozwiązań technologicznych, modeli ekonomicznych, poprawy efektywności energetycznej i ekologicznej.
     Zamysłem Komitetu Organizacyjnego cyklicznej konferencji Zjazd Termodynamików jest umożliwienie wzajemnych kontaktów specjalistów z dziedziny termodynamiki, zarówno naukowców, jak i przedstawicieli przemysłu. Podstawowym celem tych kontaktów jest wymiana doświadczeń, prezentacja prac badawczych i rozwojowych realizowanych w poszczególnych ośrodkach, prezentacja nowych koncepcji i nowego podejścia do rozwiązywania problemów, definiowanie potrzeb oraz dyskusja nad możliwościami ich zaspokojenia.
     Istotną cechą charakterystyczną Zjazdu Termodynamików jest otwartość na młodych naukowców, doktorantów i studentów, dla których wydarzenie to jest platformą do zdobywania doświadczenia oraz nawiązania osobistych kontaktów, prowadzących do korzyści zarówno w wymiarze rozwoju indywidualnej kariery zawodowej, jak i rozwoju dyscypliny. Dotychczasowe edycje Konferencji pokazały, że spotkania takie są bardzo wartościowe i owocne przede wszystkim pod względem merytorycznym, ale również i towarzyskim.


Rejestracja

Na dole strony konferencji znajduje się formularz rejestracyjny. Zarejestruj się by być na bieżąco z informacjami o konferencji...

Więcej…

Publikacje

Publikacje wydane zostaną w formie książki. Dodatkowo wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach...

Więcej…

Hotel

Konferencja odbędzie się w Hotelu Jaskółka w Ustroniu. Więcej informacji na temat Hotelu można uzyskać pod linkiem...

Więcej…

Program

Plan konferencji można pobrać w formacje PDF przechodząc do zakładki o konferencji/program...

Więcej…